Om Kråkbladet

Kråkbladet, som ägs av Bokstaven AB, är ett informations och annonsblad för hela Svärdsjöbygden, med Enviken,
Linghed, Sundborn och omkringliggande byar, utgiven av SiljaPrint (fd. Svärdsjö Tryck).

Kråkbladet trycks lokalt hos Bokstavens tryckeri i Rättvik i ca 5500 exemplar
på lokalproducerat papper från Arctic Paper i Grycksbo och distribueras av posten samt oss själva.

Bokstaven AB ger även ut systermagasinen RättviksNytt, Leksandbladet, Masen i Mora och VeckoNytt i Filipstad.

Distribution

Distributör: Postnord och SDR

Utdelningen av vår tidning sker via Postnord till alla företag och SDR till alla hushåll i Svärdsjöbygden, från Övertänger och Enviken till Danholn, från Toftbyn till Vintjärn och Svartnäs. Kråkbladet går under tjänsten Gratistidning och läggs därför även i postlådor med ”nej tack till reklam”.

 

Tidningen finns även att hämta på ett
20-tal ställen i bygden: många
affärer, matvarubutiker, bemannade bensinstationer och på vårt tryckeri,
Bokstaven AB på Reparatörvägen i Rättvik.

Har du ej fått Kråkbladet?

Vid utebliven tidning, kontakta redaktionen 0248-107 77.

 

Du kan läsa Kråkbladet på nätet.
Vår Facebooksida är öppen även för den som inte har eget konto: Krakbladet