Om Kråkbladet

Kråkbladet, som ägs av Bokstaven AB, är ett informations och annonsblad för hela Svärdsjöbygden, med Enviken,
Linghed, Sundborn och omkringliggande byar, utgiven av SiljaPrint (fd. Svärdsjö Tryck).

Kråkbladet trycks lokalt hos Bokstavens tryckeri i Rättvik i ca 9000 exemplar
på lokalproducerat papper från Arctic Paper i Grycksbo och distribueras av posten samt oss själva.

Kråkbladet och Falu FöretagarForum är två tidningar i en.
Bokstaven AB ger även ut systermagasinen RättviksNytt,
Magasin Leksand, Masen i Mora och VeckoNytt i Filipstad.

Distribution

Distributör: Postnord

Utdelningen av vår tidning sker med den vanliga posten.
Kråkbladet går under tjänsten Gratistidning och läggs därför i
postlådor med ”nej tack till reklam”.

Tidningen finns även att hämta på ett 20-tal ställen i bygden: många
affärer, matvarubutiker, bemannade bensinstationer och på vårt tryckeri,
Bokstaven AB på Reparatörvägen i Rättvik.

Har du ej fått Kråkbladet?

Vid utebliven tidning, kontakta redaktionen 0248-107 77.