Teknisk information

Format: 148×210 mm
Satsyta: 128×190 mm
Spaltbredd: 63 mm
Spalthöjd: 190 mm

Papper: Lokalproducerat från Grycksbo
Rastertäthet: 175 lpi

 

Annonsinfo

Vad innebär färdigt material?
En EPS-fil med inkluderade bilder och typsnitt (alt. typsnitten konverterade till kurvor)
eller en tryckanpassad PDF-fil med inkluderade typsnitt och högupplösta bilder.

PDF-profil och icc-profil anpassad för Kråkbladet hämtar Du här. (Zip-fil).

Bilder

Riktigt beskurna bilder monterade i 100% och med rätt upplösning, dvs 2 x rastertätheten. 300 dpi.
Bilder sparade i eps- eller tiff-format utan komprimering. Materialet anpassat för offsettryck med cmyk-färger.

Annonsstorlekar

1 modul:
Enspalt 63×30 mm
Tvåspalt 128×30 mm

2 moduler:
Enspalt 63×62 mm
Tvåspalt 128×62 mm

3 moduler:
Enspalt 63×94 mm (kvartssida)
Tvåspalt 128×90 mm (halvsida)

4 moduler:
Enspalt 63×126 mm
Tvåspalt 128×126 mm

 


5 moduler:

Enspalt 63×158 mm
Tvåspalt 128×158 mm

6 moduler:
Enspalt 63×190 mm
Tvåspalt 128×190 mm

Framsidan:
Hela 128×150 mm (exkl.huvud)
Lilla 128×128 mm (exkl.huvud och innehåll)

Baksidan:
Hela 128×190 mm
Lilla 128×94 eller 63×190 mm

Annonspriser

Kontakta vår säljare om priser, utgivning
och annonsplan:
annons@siljaprint.se
Conny Hansson
076-829 00 18
0248-107 77

 

Vill du nå längre? Passa på att annonsera i någon av våra andra tidningar: RättviksNytt, Leksandbladet, Masen i Mora, Veckonytt i Filipstad.
Vill du veta mer så ring eller skicka ett mail till oss!